Příspěvek na letní tábor nebo školu v přírodě - 
Specialista na školní zájezdy, školy v přírodě a letní tábory | Pink Style

Příspěvek na letní tábor 2023: 6 tipů, kde ho získat

Příspěvek na letní tábor poskytuje většina zdravotních pojišťoven. - Členové některých odborů mohou příspěvek čerpat z fondu svazu - tedy od zaměstnavatele z práce a na dětský tábor mohou přispívat opět zaměstnavatelé ale i radnice - tedy úřad formou dávek..

 

  • Příspěvek na letní tábor od zdravotních pojišťoven

Příspěvek na letní tábor letos poskytuje 5 zdravotních pojišťoven. Všech 7, které v ČR působí, však poskytuje dětem příspěvky na sportovní a pohybové aktivity, některé i na ozdravné pobyty nebo školy a školky v přírodě. Podmínky pro čerpání příspěvků jsou různé, navíc se každým rokem mění.

Všeobecná zdravotní pojišťovna

VZP v roce 2023 příspěvek na letní tábor neposkytovala, nabízí však příspěvek pro děti na pravidelné pohybové či sportovní aktivity organizované v rámci školy i mimo ni.

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

U ZP MV ČR je možné využít speciální program Dětské sportovní léto. Podmínkou pro čerpání příspěvku ve výši 500 Kč je věk dítěte do 18 let včetně a účast na sportovně pohybovém pobytu během prázdnin, tedy od 26. června do 3. září.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Příspěvek ve výši až 1 500 Kč platí pro děti od 3 do 17 let včetně. Uplatnit ho lze pouze na tábory pořádané v období letních prázdnin, přičemž pobyt musí trvat minimálně 4 kalendářní dny.

Příspěvek lze využít také na příměstský tábor a je vyplácen až po jeho absolvování.

Oborová zdravotní pojišťovna

OZP přispívá svým klientům do 18 let až 1 000 Kč na sportovní aktivity, především na plavání, fitness, sportovní aktivity či na pohybové a sportovní kroužky. Nejedná se však konkrétně o příspěvek na dětský tábor.

Vojenská zdravotní pojišťovna

Příspěvek 1 000 Kč dostanou děti od 4 do 18 let na letní pohybově zaměřený pobyt, který trvá nejméně 5 po sobě jdoucích dnů a koná se v období od 26. června do 31. srpna.

Příspěvek lze přiznat na pobyty s aktivním pohybem v přírodě (klasický mimoměstský tábor), u příměstských táborů je podmínkou sportovní nebo pohybové zaměření. Na jiný typ táborů nelze příspěvek uplatnit.

RBP, zdravotní pojišťovna

RBP, zdravotní pojišťovna nabízí příspěvek až 1 500 Kč na sportovní příměstský tábor pro děti od 3 let po dobu základní školní docházky. Příspěvek se týká pouze táborů, které proběhnou v období od 1. července do 31. srpna a jsou sportovně nebo pohybově zaměřené. Příměstský tábor musí trvat alespoň 5 po sobě jdoucích dní a musí být organizován školou, případně sportovní nebo zájmovou organizací.

Využít tento příspěvek až 1 500 Kč lze u RBP také na letní prázdninový pobyt pro děti od 3 let do ukončení základní školní docházky. Tábor se může konat na území ČR nebo Slovenska v období od 1. července do 31. srpna. Tento pobyt musí trvat minimálně 7 dní a být organizován školou, sportovní či zájmovou organizací.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

U ZPŠ získáte po splnění stanovených podmínek příspěvek ve výši až 700 Kč. Jde o program SPORT junior určený dětem do 18 let, který zahrnuje vedle pohybových aktivit, sportovních kroužků, pomůcek pro prevenci úrazů a sportovních prohlídek také dětské sportovní tábory.

  • Příspěvek z fondu odborového svazu

Příspěvky na letní tábory nabízejí také některé odborové svazy. Obvykle stačí, když je členem alespoň jeden z rodičů.

Pokud navíc spadáte pod Českomoravskou konfederaci odborových svazů, máte nárok na celou řadu slev v řádech stovek korun dle konkrétního typu tábora.

Jste-li členy odborů, informujte se přímo u svého zástupce na možný příspěvek.

  • Příspěvek na tábor jako zaměstnanecký benefit

Někteří zaměstnavatelé poskytují finanční příspěvky na tábor i zaměstnancům, kteří nejsou členy odborů. Častou podmínkou je smluvní vztah společnosti s organizátorem tábora.

Bližší informace získáte na personálním oddělení vašeho zaměstnavatele.

  • Sleva od pořadatele tábora

Organizátoři dětských táborů si konkurují sami navzájem, a tak nabízejí poměrně širokou paletu slev, aby si udrželi stávající klienty a přilákali nové.

Cenové zvýhodnění je možné získat za včasnou rezervaci, nebo naopak za last minute nabídku, kdy pořadatelé potřebují zaplnit poslední volná místa.

Slevy jsou nabízeny také za opakovanou účast či doporučení kamaráda. Výhodnější cenu můžete také získat, pokud na tábor pošlete více sourozenců zároveň.

  • Příspěvek ze sociálních dávek

Za určitých okolností lze příspěvek na dětský tábor získat prostřednictvím dávek mimořádné okamžité pomoci. Žádat o něj mohou sociálně a finančně slabší rodiny na místně příslušném Úřadu práce ČR.

Schválení, nebo neschválení příspěvku je plně v kompetenci úředníků. Vždy musí jít o vynaložení prostředků na úhradu odůvodněných nákladů souvisejících se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte.

Stát doplácí celé náklady na dětský tábor, nicméně součet poskytnutých dávek nesmí překročit v kalendářním roce 10násobek částky životního minima jednotlivce (48 600 Kč).

Stačí vyplnit formulář žádosti o mimořádnou okamžitou pomoc.

  • Příspěvek od radnice

Díky projektu Aktivní město mohou občané některých měst nebo městských částí získat poukaz s příspěvkem na letní tábor (či jiné aktivity) od své radnice.

Podmínkou je registrace na portálu Aktivní město a trvalý pobyt dítěte na příslušné adrese. Letos už prostřednictvím tohoto portálu poskytuje příspěvek na letní tábor radnice MČ Praha 5. V roce 2023 přidává rodinám 800 Kč, to je o 200 Kč více než loni. Vyhrazeno má letos na táborové příspěvky celkem 1,2 milionu korun. Loni příspěvek ve výši 600 Kč na letní tábor pro dítě do 18 let poskytla také MČ Praha 6, lze předpokládat, že i ona to zopakuje.

Poukazy jsou každý rok brzy rozebrané, je potřeba být ve střehu. V předchozích letech se příjem žádostí spouštěl začátkem května.

Registrovat se do Aktivního města nebo získat více informací o projektu můžete zde.

Kromě tohoto projektu doporučujeme sledovat i webové stránky nebo periodika vaší obce, města nebo městské části, protože právě v nich se můžete dozvědět, zda rovněž vaši zastupitelé v daném roce nevyčlenili finanční prostředky na poskytnutí příspěvků na letní tábory. Loni to tak učinila např. Praha 2 společně s nadačním fondem Dvojka srdcem. Rodiče, kteří mají trvalé bydliště na Praze 2 nebo jejichž děti chodí do zdejší školy, mohli získat příspěvek až 3 000 Kč. I v tomto případě šlo o peníze žádat v průběhu května